:
   


นายเอกชัย  เวศนารัตน์
เกษตรอำเภอนาน้อย

 
   

 
   
 
 
 
 
   
 
   
 


พืชผักปลอดภัยขุนสถาน  อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน
 

 

พิธีมอบถุงพระราชทานพื้นที่อำเภอนาน้อย จำนวน 300 ถุง ณ.หมู่บ้านคลองชลจำนวน 170 ถุง และบ้านทุ่ง จำนวน 130 ถุง ในวันที่ 25 มกราคม 2553

เกษตรอำเภอนาน้อยเยี่ยมชมสวนยางพาราของผู้ใหญ่ฝาย ต๊ะกิติ บ้านห้วยส้ม ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 53

การประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ อำเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน  ครั้งที่  6 / 2552  วันที่  12  พฤศจิกายน  2552

มอบใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  โครงการประกันรายได้ เกษตรกร ปี 2552/53  เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 52